فروشگاه غنچه

تولید و توزیع کننده پروژکتورهای سینمایی ، تاتر

طراحی و نصب  سیستمهای نورپردازی حرفه ای سالن آنفی تائتر  و پذیرایی

فروشنده رقص نور حرفه ای : افکت ، نورهای آسمانی لیزر فالوو