فیلم پرده ال ای دی

 

انواع پرده ال ای دی در اندازه های مختلف و با رنگهایی گوناگون با قابلیت نوشتاری